Klachtenprocedure

Klachtenprocedure BMW Midden Nederland

Als u niet tevreden bent over de manier waarop een bedrijfsmaatschappelijk werker hulp heeft verleend, kunt u dat bespreken met de betrokken bedrijfsmaatschappelijk werker. Deze professional werkt volgens de Beroepscode voor de maatschappelijk werker. Dit betekent dat er zorgvuldig naar uw klacht geluisterd wordt en dat we samen met u zoeken naar een passende oplossing.

Mocht u er samen niet uit komen, en heeft u het idee dat uw maatschappelijk werker zich niet aan de Beroepscode houdt? Dan is het mogelijk dat u een schriftelijke klacht indient tegen het BPSW-lid bij het College van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege (Leidseweg 80, 3531 BE Utrecht, F 030 293 92 25).

Ook maatschappelijk werkers die geregistreerd staan in het beroepsregister van Registerplein ( voorheen BAMw) vallen onder het verenigingstuchtrecht van de BPSW. Op de site van Registerplein staat een overzicht van geregistreerde professionals.

Mirjam Sleijster is zowel lid van de BPSW (lidnr.607676) als geregistreerd in het beroepsregister (relatienr. 461001677)