Hoe wij medewerkers helpen

Wat doet bedrijfsmaatschappelijk werk?

Dat kan er heel divers uitzien. Bijvoorbeeld:

 • Een vrijblijvende afspraak om een vraag of knelpunt te bespreken. Het gaat dan om iets dat effect heeft op je functioneren op het werk of dat hierdoor veroorzaakt wordt. Eventueel kan hierop een traject volgen.
 • Deze afspraak kan in een ruimte bij je werkgever, bij ons op kantoor, of zelfs bij jou thuis. Je kunt hiervoor zelf initiatief nemen of je leidinggevende kan je stimuleren om hier gebruik van te maken. Bel of mail gerust! Je kunt er alleen maar beter van worden.
 • In een traject van ongeveer 5 individuele gesprekken werken aan psychosociale problemen wanneer deze invloed hebben op je functioneren op het werk. Denk aan: rouwverwerking, echtscheiding, balans werk-privé, gezondheidsklachten, schulden, verslaving, relatieproblemen, moeite met grenzen stellen, stress en vermoeidheid, een onbestemd gevoel van je somber of geprikkeld voelen, enzovoorts. Je kunt hier een test doen (de 4 dimensionale klachtenlijst) om te kijken of je vooral last hebt van lichamelijke klachten, depressieve klachten, angstklachten of stressklachten en in welke mate.
 • In een traject van ongeveer 5 individuele gesprekken werken aan vaardigheden die je nodig hebt om optimaal te kunnen functioneren op je werk: samenwerken met collega’s, omgaan met je leidinggevende, grenzen stellen, omgaan met veranderingen, timemanagement, feedback geven of ontvangen, voor jezelf opkomen, enzovoorts.
 • Bemiddeling bij conflicten op de werkvloer, als onafhankelijke ‘derde’.
 • Training en coaching, bijvoorbeeld rondom verzuimbegeleiding, communicatie, timemanagement of omgaan met stress.
 • Signalering en advisering rondom sociaal beleid en bedrijfscultuur.

Welk doel heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker?

In onze gesprekken zijn wij ‘meerzijdig partijdig’. Dat betekent dat we oog hebben voor de belangen van de werkgever en tegelijk ook voor de belangen van de werknemer.  We willen door onze gesprekken bereiken dat de medewerkers zo optimaal mogelijk kunnen functioneren, er een gezonde bedrijfscultuur heerst en onnodig ziekteverzuim wordt voorkomen. Zodat je met z’n allen trots kunt zijn op je werk en met plezier naar je werk gaat.

Hoe zit het met mijn privacy?

Elke bedrijfsmaatschappelijk werker heeft zich te houden aan de professionele standaard die staat omgeschreven in de beroepscode. Vertrouwelijkheid is een van de centrale waarden van het maatschappelijk werk. Een bedrijfsmaatschappelijk werker oefent een vertrouwensberoep uit en heeft een geheimhoudingsplicht. In de beroepscode staat precies geformuleerd hoe de beroepsgroep hiermee omgaat. Het gaat dan vooral om de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens van een medewerker met leidinggevenden en managers, bedrijfsartsen en personeelsadviseurs. Alles wat je verteld blijft dus tussen ons, tenzij je daar toestemming voor geeft.

Wat kost bedrijfsmaatschappelijk werk?

Dit is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt met je werkgever. In de meeste gevallen zullen zij de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk betalen en als een vorm van verzuimpreventie of bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering inzetten. Soms wil de werkgever dat jij ook een deel meebetaald. Daar maken jullie onderling afspraken over.

Hoe kan ik een gesprek  of traject krijgen?

 • Je werkgever kan al afspraken met ons gemaakt hebben over de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk. Je leidinggevende of de personeelsfunctionaris is daar dan van op de hoogte. Informeer bij je leidinggevende of personeelsfunctionaris of je contact mag opnemen met ons.
 • Vaak heeft de leidinggevende zelf het advies gegeven om gesprekken bij het bedrijfsmaatschappelijk werk te gaan starten. Dan kun je ons gewoon mailen of bellen of zal je leidinggevende ons aan elkaar koppelen.
 • Kent je werkgever de mogelijkheden van bedrijfsmaatschappelijk werk nog niet? Wijs hen dan op deze informatie…
 • Wil je werkgever geen bedrijfsmaatschappelijk werk inzetten? Dan zul je met hen moeten overleggen over passende alternatieven, zoals verzuimconsulent, algemeen maatschappelijk werk, etc.

Met wie ga ik een gesprek krijgen?

Bedrijfsmaatschappelijk werker Mirjam Sleijster. Lees hier meer over Mirjam..

Mirjam Sleijster, 06 – 20980602,  mirjam@bmwmiddennederland.nl
combi banner

Ontvang het gratis E-Book en WerkGeluk Inspiratie Nieuws (eens per maand)