Wat doet de BMW-er?

Wat doet de BMW-er?

Medewerkers die niet goed functioneren, dreigen uit te vallen of zelfs al een poosje ziek zijn; een herkenbare situatie, waar elk bedrijf mee te maken heeft. Bedrijfsmaatschappelijk werk Midden Nederland wil graag met u om tafel om te kijken hoe we u van dienst kunnen zijn, ook naast de Arbodienst waar u misschien al mee samenwerkt. U vraagt zich misschien af wat bedrijfsmaatschappelijk werk eigenlijk doet, daarom hieronder een introductie.

Weglekkende energie

De motor van elk bedrijf zijn de mensen die er werken. Daarom is het belangrijk te investeren in het personeel door (bij)scholing, goed management, werken aan goede communicatie, persoonlijke aandacht waar nodig, etc. Mensen nemen zichzelf mee naar de werkvloer en de kwaliteit en kwantiteit van het werk wordt voor een deel bepaald door hoe iemand ‘in z’n vel zit’. Een deel van de energie die gebruikt had kunnen worden voor ‘lekker werken’ lekt dan weg. Naast privéproblemen kunnen er ook op de werkvloer zelf aspecten zijn die de productiviteit in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan ontevredenheid over de werkinhoud, moeite  met een reorganisatie of slechte communicatie tussen collega’s onderling.

De rol van de leidinggevende

Hoe om te gaan met deze menselijke aspecten van werknemers? Veel leidinggevenden hebben oog voor het wel en wee van hun personeel en doen hun uiterste best om te werken aan goede samenwerking, etc. Een goede leidinggevende signaleert bijvoorbeeld stresssignalen op tijd en gaat in gesprek met medewerkers die extra aandacht nodig hebben. Deze proactieve houding kan onnodig ziekteverzuim voorkomen en een goede terugkeer na noodzakelijke afwezigheid bevorderen. Gebruik bijvoorbeeld onze gratis checklisten.

Toch kan de leidinggevende niet altijd alles voorkomen of oplossen. De leidinggevende is immers ook de beoordelaar van het werk en staat dus in een niet-neutrale positie. Ook is de leidinggevende aangesteld om leiding te geven en niet om te behandelen of te coachen. Doorverwijzing naar andere professionals die vanuit hun vakgebied iets kunnen bijdragen is dan ook geen teken van tekortschieten maar van wijsheid.

Aanvullende ondersteuning

Een van deze professionals die de werkgever kan ondersteunen in de zorg voor het welbevinden (en dus beter functioneren) van de werknemers is het bedrijfsmaatschappelijk werk. Dit is een specialisatie van het algemeen maatschappelijk werk. Op een heel praktische manier, gericht op het hier en nu, helpt de bedrijfsmaatschappelijk werker een medewerker om bijvoorbeeld anders naar zijn of haar situatie te kijken en te komen tot oplossingsgerichte acties. Het doel:

 • het voorkomen van uitval
 • het sneller terugkeren naar de werkvloer
 • het optimaliseren van de vaardigheden die nodig zijn in het werk

Inzet van enkele gesprekken met een bedrijfsmaatschappelijk werker is goedkoper dan het onnodig (lang) verzuim. De inzet is vaak preventief en voorkomt hoge kosten van ziekte, vervanging, lagere productiviteit, etc.

Wat heeft uw medewerker nodig?

Wanneer iemand door psychosociale oorzaken ziek is, in zijn/haar functioneren belemmerd wordt of bepaalde vaardigheden moet aanleren, kan bedrijfsmaatschappelijk behulpzaam zijn. Over het algemeen zijn 5 begeleidingsgesprekken voldoende om de gestelde doelen te halen. We noemen nog enkele laatste doelen waarbij bedrijfsmaatschappelijk werk behulpzaam kan zijn:

 • Leren beter samen te werken binnen het team
 • Het verwerken van een overlijden of ander verlies
 • Leren omgaan met veranderingen op het werk
 • Beter omgaan met collega’s of klanten
 • Sneller re-integreren
 • Assertiever worden en/of beter voor zichzelf zorgen
 • Omgaan met  hoge werkdruk
 • Leren structureren en plannen
 • Motivatie voor het werk vergroten
 • De oorzaak van frequent kort ziekteverzuim onderzoeken en/of aanpakken
 • De eventuele psychische oorzaak van vage lichamelijke klachten aanpakken
 • Opvang na traumatische gebeurtenis
 • Leren omgaan of actie ondernemen rondom zorgen om gezinsleden of andere privé problemen (financieel of opvoeding bijvoorbeeld)

Gratis advies

Ook u kent vast wel een medewerker die signalen geeft dat het niet goed met hem of haar gaat. Wat heeft uw medewerker nodig? Wilt u voorkomen dat deze medewerker langdurig ziek wordt of blijft? Wilt u zijn of haar vaardigheden vergroten om beter te kunnen functioneren? U kunt altijd vrijblijvend met ons overleggen om te kijken of bedrijfsmaatschappelijk werk een goede oplossing zou kunnen zijn voor deze situatie.

Bereikbaarheid

Mirjam Sleijster, 06 – 20980602, mirjam@bmwmiddennederland.nl
combi banner

Ontvang het gratis E-Book en WerkGeluk Inspiratie Nieuws (eens per maand)