Gratis advies tijdens week van de RI&E (15-19 juni)

007TNOsp_banner-cBent u manager, directeur of HRM/P&O functionaris en wilt u dat leidinggevenden meer focus hebben op preventie van psychosociale arbeidsbelasting? Speciaal voor de Week van de RI&E kunt u van ons gratis advies krijgen over het tijdig herkennen van psychosociale stressklachten.

U kunt met ons een telefonische of face-to-face afspraak plannen (in overleg). Dit gesprek is vertrouwelijk (beroepsgeheim) en vrijblijvend. Het werkgebied van Bedrijfsmaatschappelijk Werk Midden Nederland bevindt zich in de driehoek Hilversum – Apeldoorn – Arnhem.

Mirjam Harthoorn heeft als bedrijfsmaatschappelijk werker al vele medewerkers van werkstress naar werkplezier geholpen. Ook ondersteunt ze leidinggevenden in het herkennen van stress signalen en het voeren van verzuimgesprekken door middel van trainingen. Wat is het knelpunt in uw organisatie of bij uw medewerkers? Een luisterend oor, scherpe vragen en concrete tips zullen u helpen om de Risico Inventarisatie en Evaluatie handen en voeten te geven op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting.

Bel of mail voor een afspraak: 06-20980602 / bmwmn@elanbarneveld.nl

Bewust ondernemen betekent dat u weet welke risico’s uw bedrijf loopt, niet alleen financieel, maar ook op het gebied van veiligheid en gezondheid. Heeft u alle risico’s duidelijk in beeld? De risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) helpt u om dit op een gestructureerde manier te doen en passende maatregelen te nemen. Hier leest u meer over de RI&E.

combi banner

Ontvang het gratis E-Book en WerkGeluk Inspiratie Nieuws (eens per maand)

Nieuws archief