Personeel met schulden?

Hulp voor bedrijf met personeel met schulden

Door geldproblemen van personeel lijden bedrijven vaak ook zelf schade. Zo is het verwerken van loonbeslag door een schuldeiser een tijdrovende zaak. Wie schulden heeft, is bovendien vaak minder productief en meldt zich vaker ziek. Veel medewerkers vragen om een voorschot of willen hun vakantiedagen liever uitbetaald krijgen. Bedrijven kunnen nu hulp krijgen van (financiële) coaches op de werkvloer. Die weten om te gaan met de werkgever-werknemerrelatie en de angst voor ontslag. Ze kunnen de aard van de financiële problemen doorgronden en snel een passende oplossing vinden, aldus het Nibud.

November vorig jaar was al gebleken dat vier op de vijf bedrijven personeel met geldproblemen in dienst hebben. Het Nibud zegt dat bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van de geldproblemen daar veel voor terugkrijgen. ”Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel vergroot. Ook gaan de inzet en loyaliteit omhoog en dalen de administratieve kosten. Al met al wordt het hele bedrijf er beter van als de werknemer wordt gesteund door zijn werkgever.”

Door: ANP

BMWMN helpt uw medewerkers orde op zaken te stellen

Achter financiële problemen gaat vaak een wereld aan andere problemen schuil. Denk bijvoorbeeld aan scheiding, verslavingen of psychische problemen. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen uw medewerker de juiste weg wijzen en naar het op orde krijgen van hun leven en hun financiën. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Nieuws archief