Leren van elkaar of uit de boeken?

Productiviteit speelt een belangrijke rol in het werven en behouden van oudere werknemers. In dat licht zijn investeringen in menselijk kapitaal —kennis, vaardigheden en inzetbaarheid van mensen— van groot belang. Dit economische begrip is echter zeer breed en omvat een breed scala aan maatregelen of mechanismen waarlangs kennis en kundes toenemen.

Het kennisbeleid ten aanzien van werknemers wordt in het publieke debat vaak verengd tot formele scholing, zoals cursussen, terwijl werknemers zelf stellen dat het leren via de praktijk (89 procent) of via ervaren collega’s (69 procent) belangrijkere bronnen zijn om nieuwe vaardigheden te verwerven dan formele scholing (55 procent). Door de focus op formeel leren in het personeelsbeleid van ondernemingen worden de mogelijkheden om het kennispeil in een onderneming te verhogen onvoldoende benut.

Leren van elkaar kan door bijvoorbeeld begeleide intervisie. Wij helpen uw medewerkers graag om met elkaar in gesprek te gaan over concrete situaties waarin zij tegenaan lopen. U kunt denken aan actuele onderwerpen als ‘vitaal blijven’,  ‘omgaan met de klant’, ‘verzuimgesprekken voeren’ of bijvoorbeeld ‘gezonde communicatie’. Wilt u dat uw medewerkers aan het denken worden gezet? Wilt u een omslag in de bedrijfscultuur die door de werkvloer gedragen wordt? Wij zorgen ervoor dat de gesprekken op constructieve wijze vorm worden gegeven in een veilige en ontspannen sfeer. Informeer naar de mogelijkheden voor eenmalige begeleide intervisie of structurele intervisie.

Nieuws archief