Wat levert dat op?

Het is natuurlijk heel verstandig om de kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Investeren doet u met het idee het later terug te verdienen met winst.
Onder de titel ‘Constructie of pleisterwerk’ is een onderzoek verschenen naar de competentie en strategie van het bedrijfsmaatschappelijk werk (door Tom van den Belt) Dit toonde aan dat bedrijven met bedrijfsmaatschappelijk werk een lager ziekteverzuim hadden. Aangetekend werd wel dat die bedrijven een goed sociaal beleid voerden. Het effect kon dus niet alleen aan het BMW worden toegeschreven.
• Bij een goed sociaal beleid hoort Bedrijfsmaatschappelijk werk. Goed sociaal beleid levert een lager ziekteverzuim op. Naast ziekteverzuim (harde cijfers) is er vaak ook sprake van verborgen kosten zoals minder goed presteren, lagere concentratie, lagere loyaliteit en commitment, moeilijk in te vullen vacatures, veel verloop onder personeel. De rekensom die dit oplevert zal per bedrijf verschillen.
• Een Bedrijfsmaatschappelijk Werker kan deze verborgen kosten naar beneden brengen en de verzuimcijfers laten dalen. Dit doen zij in samenwerking met het management. Door met nul-metingen en na-metingen te werken, zijn concrete cijfers te verkrijgen. Schakel het BMW in voor betere arbeidsverhoudingen en arbeidsinzetbaarheid, dit levert u het volgende op:
1. Minder ziekteverzuim
2. Minder verloop
3. Minder conflicten
4. Knelpunten worden snel gesignaleerd
5. Prettige werksfeer
6. Gemotiveerde medewerkers
7. Betere prestaties van leidinggevenden en werknemers
8. Meer efficiëntie en doelbereik voor uw bedrijf
9. Aantrekkelijke werkgever, dus sneller personeel vinden bij vacatures

 

Nieuws archief