Wij hebben al een personeelsman /p&o afdeling…

Het is fantastisch dat u zorg besteedt aan uw personeel! Mensen als zij ondersteunen het management in allerlei praktische zaken met betrekking tot het personeel. De taak van de personeelsmanager is om de juiste persoon op de juiste plek te laten functioneren. Hierbij hoort bijvoorbeeld ook het opstellen van duidelijke taakomschrijvingen en het houden van functioneringsgesprekken.
• Het Bedrijfsmaatschappelijk Werk gaat nog een stapje verder. Want als de juiste persoon op de juiste plek is en alle taken duidelijk zijn, bent u nog niet klaar. Dan begint het pas. Mensen nemen zichzelf, en dus hun privésituatie en hun persoonlijkheid, mee naar het werk. Dit beïnvloedt hun functioneren. Ook moet er vaak samengewerkt worden en vindt er allerlei communicatie plaats met collega’s en leidinggevenden. Deze aspecten zijn het werkterrein van het Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Om te zorgen dat de medewerkers optimaal functioneren op de plek waar ze staan. Zodat ze bij hun functioneringsgesprek kunnen vertellen dat ze gegroeid zijn en dat ze het prettig vinden om bij u te werken.
• Het bedrijfsmaatschappelijk werk zal graag met uw personeelsmanager samenwerken om dit doel te bereiken.

Nieuws archief