Pesten op het werk

Ongewenst gedrag op de werkvloer…

Uw personeel heeft toch wel iets productievers te doen dan pesten, roddelen, liegen of stelen van de baas? In de meeste gevallen kunt u dit vervelende gedrag in de kiem smoren als u er op tijd bij bent. Voorkom dat het uit de hand loopt.

Verpesten van de werksfeer
Af en toe een grapje of plagerijtje op de werkvloer moet kunnen, maar wanneer altijd dezelfde persoon het slachtoffer is en het pesten structureel gebeurt, is er sprake van treiteren, ook wel mobbing genoemd.
Voorbeelden hiervan zijn: iemands werk saboteren, belangrijke documenten wegmaken, telefoontjes niet doorgeven, iemand isoleren van de groep, discriminerende of seksueel getinte opmerkingen maken, spullen verstoppen of vernielen. Aanhoudend getreiter kan bij het slachtoffer leiden tot blijvend psychisch letsel.

Pestgedrag doet zich voor in diverse werksferen. Bijvoorbeeld bij een (te) hoge werkdruk, maar ook bij verveling. Bovendien wordt er meer gepest in arbeidsculturen die gesloten zijn, hiërarchisch en/of waarin weinig aandacht is voor het personeel. Iemand die nét een beetje anders is dan de rest, wordt dan al snel het mikpunt.

Naast getreiter, kan er ook sprake zijn van ander ongewenst, asociaal gedrag dat de sfeer aardig kan verzieken. Voorbeelden hiervan zijn: roddelen, vriendjespolitiek, strijken met de eer van een ander, niet nakomen van afspraken, de schuld op iemand anders gooien. Het lijken onschuldige dingen, maar ze kunnen de werksfeer behoorlijk negatief beïnvloeden.

TIPS: Wees alert op de werksfeer

Spreek slecht functionerende werknemers aan en stel vast wat de oorzaak is van het disfunctioneren. Een objectieve (externe) begeleider kan hulp bieden, om de werknemer beter te laten functioneren.

Iemand die zich snel druk maakt (al dan niet op emotionele wijze), wordt vaak gezien als een ‘stoker’. Toch zijn dit vaak de meest betrokken werknemers. Ga een open dialoog aan om te achterhalen waar de schoen wringt, mogelijk spreken zij uit wat anderen verzwijgen.

Als u iemand ergens op aanspreekt, doe dat dan niet in de verwijtende sfeer. Dat roept weerstand op. Een algemeen gestelde constatering als “Ik merk dat het niet altijd even soepel loopt”, geeft meer ruimte voor een open gesprek.

Neem klagers serieus en vraag ook wat zij voorstellen als oplossing. Zo creëert u betrokkenheid en draagvlak voor verbetering.

Weet wat er speelt.

(Bron: www.dezaak.nl, lees daar ook de rest van het artikel)

Wilt u advies op maat voor uw bedrijf om de werksfeer te verbeteren? Neem contact met ons op.

Wij helpen u om het beste uit uw medewerkers naar boven te halen ten goede van uw bedrijf of instelling!

Nieuws archief